#53 2 okt: New Bees bij Aan de Zaan

#53 2 okt: New Bees bij Aan de Zaan

IMG_8462Wat zijn de kansen voor nieuwkomers in werk en vrijwilligerswerk? Voor de avond met New Bees had Platform Aan de Zaan een opvallende publiekssamenstelling. Tussen de merendeels vrouwelijke aanwezigen en organisatoren was een flink aantal Syriërs die graag samen wilden brainstormen hoe nieuwkomers een stap verder kunnen komen richting werk.

IMG_8455

Blue Joe

IMG_8437De Syriër ‘Blue Joe’, die twee jaar in Nederland woont en al aardig Nederlands spreekt, speelde op de keyboard en zong voor ons. Hij vertelde hoe moeilijk het is om werk te vinden. Om beter de taal te leren, studeert hij nu ook Nederlandse liedjes in.

IMG_8441

Kim Brouwers van New Bees

Kim Brouwers beschreef in het kort de sociale onderneming New Bees, die behalve in Zaanstad ook in Amsterdam en Amersfoort een vestiging heeft. Via de website kunnen vluchtelingen en statushouders zich inschrijven waarna een intake volgt. In de eerste fase ging het om een zinvolle dagbesteding, daarna werd er actief gezocht naar vrijwilligerswerk en stage. In de volgende fase wordt er gezocht naar betaald werk. Kim Brouwers benadrukte dat zowel de werknemer als werkgever extra moeite moeten doen om het te laten lukken. Het is geen vanzelfsprekende zaak waarbij je oplossingen moet vinden voor obstakels.

Zonder die extra aandacht verdwijnen de nieuwkomers als moeilijke gevallen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de kaartenbak waar ze bijna niet meer uit komen.

Ze benadrukte dat de gemeente Zaanstad zich hier bewust van is en via New Bees en casemanagers de mensen begeleid. Haar ervaring is dat als ze met geschikte kandidaten bij bedrijven langs gaat er enthousiast wordt gereageerd, maar dat de werkgevers uit zichzelf niet zo snel aan nieuwkomers denken.

Door nieuwkomers krijg je andere inzichten in je bedrijf en ga je wellicht ook nieuwe dingen maken.

IMG_8448

Links Bakri, rechts Ali

De socioloog Bakri woont vier jaar in Nederland en maakt matches voor New Bees. Hij beschreef dat de verschillen in cultuur groot zijn, zo betekenen ja, nee en misschien in verschillende culturen iets anders. Ook benoemde hij hoe belangrijk de Nederlandse taal is. De webdeveloper Ali was in Syrië alles kwijt geraakt en moest in Nederland zeer wennen hoe anders hier alles is. Hij heeft het geluk dat hij inmiddels werk heeft gevonden, maar hij is er zich zeer van bewust dat dit voor de meeste mensen nog niet aan de orde is. Goede connecties zijn daarvoor zeer essentieel. Hij sloot zijn praatje af met de woorden dat hij dankbaar is en daardoor ook graag andere mensen wil helpen.

IMG_8450

rechts: Michel Yousef, floormanager A Beautiful Mess

Bij de Refugee Company in Amsterdam creëren ze zelf werk. In de voormalige Bijlmerbajes is een naaiatelier, een expositieruimte, een hammam, een zeefdrukkerij, een hotel en een restaurant opgezet waar minder opgeleide nieuwkomers beroepen leren waar behoefte aan is, zoals koks, barista’s, etc. De Syrische Michel, floormanager van het populaire restaurant A Beautiful Mess, benoemde dat er zo’n honderd mensen werken, vaak tegen een vrijwilligersvergoeding. Omdat het runnen van een restaurant zeer arbeidsintensief is, raadde hij aan om een plek te creëren waarop regelmatig events en festivals kunnen plaatsvinden waar mensen elkaar ontmoeten en hun talenten kunnen laten zien.

Sommige mensen hebben slechts een klein zetje nodig. Anderen moeten van heel ver komen.

IMG_8443IMG_8458Na de pauze waar Joe weer voor ons speelde, bogen de aanwezigen zich over de vragen hoe we nieuwkomers aan werk konden helpen. Zo kwam er een voorstel om op de website van New Bees een extra button toe te voegen waarop matchmakers mee kunnen zoeken naar mogelijkheden. Een infographic met veel voorkomende misvattingen zou problemen kunnen voorkomen. Zorg voor een domino-effect van de succesverhalen was het resultaat van de eerste tafel.

IMG_8436Aan de tweede tafel zagen de aanwezigen kansen voor groentetuinen, eigen productie, beveiliging, toerisme, en elkaar helpen met nieuw verworven inzichten. En kwamen beroepen als barbier en schoonheidsspecialist voorbij en werd de mogelijkheid voor marktkraampjes en sportscholen geopperd.

IMG_8454

Ton Smit wil graag nieuwkomers in de schooltuinen verwelkomen.

Aan de derde tafel werd geconstateerd dat Nederlanders aan het bedenken waren wat nieuwkomers zouden kunnen doen. Die vraag zou aan henzelf gesteld moeten worden. IMG_8457Multiculturele evenementen en een gemengd bedrijfsverzamelgebouw kwamen als ideeën voorbij waarbij de aanwezigen benieuwd waren welke invulling de mensen zelf zouden bedenken. Nieuwkomers kunnen hun eigen verhaal koppelen aan Zaanstad en dit verder uitdragen als gids of het laten opnemen in het archief. Bij Maak Zaanstad zouden de nieuwkomers hun expertise en ideeën kunnen inbrengen.

Sport en kinderen zijn goede ingangen om mensen meer met elkaar te verbinden.

IMG_8462Kim van New Bees was blij met de opbrengst. Ze realiseerde zich dat mensen nu nog erg verstopt zaten in een database en dat het goed was om de mensen die werk zoeken veel zichtbaarder te maken.

IMG_8438

Moderator Debora Timmerman

De 25 aanwezigen raakten zo druk in gesprek met elkaar dat moderator Debora Timmerman pas na herhaaldelijk aandringen de avond kon afsluiten. De mensen van New Bees gingen met aanplakbiljetten vol waardevolle tips richting huis.

Meer informatie? Neem contact op met New Bees