6 juni: verslag Fietsexcursie door De vitale Rosmolenwijk

6 juni: verslag Fietsexcursie door De vitale Rosmolenwijk

De Rosmolenwijk kreeg allerlei voorzieningen die de wijk en de stad vitaal maken. Platform Aan de Zaan bezoekt maandag 6 juni de net geopende nieuwe onderkomens van buurthuis De Kolk, het Sociaal Wijkteam, het Jeugdteam, Centrum Jong en de Noorderkerk. Alsmede de bijna gesloten vluchtelingenopvang in de Noorderkerk. Lees het verslag!

SAM_4245

Onder zeer zomerse omstandigheden stapten wij deze maandagavond met een kleine vijfentwintig belangstellenden op de fiets om kriskras door de Rosmolenbuurt te trekken. Dit keer kwamen er ook enkele buurtbewoners op deze expeditie af. Zelfs drie zussen waarvan twee hier geboren.

SAM_4253Er is veel te vertellen over de Rosmolenbuurt dus we moesten ons beperken in dat aanbod. We togen naar het Roggeplein waar Centrum Jong en Jeugdteam samen zijn neergestreken, naar het sociaal wijkteam in hun nieuwe ruimte in buurthuis de Kolk aan de Klampersstraat. In dit voormalige ontspanningsgebouw van Albert Heijn bezoeken wij natuurlijk ook het buurthuis zelf. En het kwartet wordt volledig gemaakt door een bezoek aan de Noorderkerk waar we nog eens terugkijken op al die grote en kleine wonderen die zijn gebeurd nadat er vijfhonderd vluchtelingen in het Veldpark neerstreken. En op weg naar de één of de andere locatie krijgen wij nog van onze gids heel wat in and outs van de Rosmolenbuurt te horen.

Elke locatie en het verhaal van wat daar gaande is zou een verslag op zich rechtvaardigen, maar zoals ik tijdens deze fietstocht de tijd moest bewaken moet ik nu de ruimte bewaken. Een lastige opgave want Rosmolen is een bijzondere wijk waar heel veel gebeurd.

Een wijk die van oudsher een sterke sociale cohesie heeft gekend maar daar nu weer naar op zoek is. Daarom verdient zij ook een buurthuis, zoals Marianne Monnier van de Kolk aangeeft. Zij ontvangt ons, samen met Carl Lechner. In eerste instantie door de gemeente gevraagd om mee te denken aan de verzelfstandiging van buurthuizen werd de situatie voor de Kolk geheel anders toen stichting Welsean failliet ging. Met veel vallen en opstaan hebben ze nu toch een frisse doorstart gemaakt in de Klamperstraat. Met recht een dapper initiatief.

SAM_4259Van de Kolk is het een kleine stap naar het Sociale wijkteam. Letterlijk en figuurlijk, want we hoeven alleen maar een deur door. Daar wachten Melanie Andriessen, Gerard van de Bergh en Doortje Schroever van het Sociaal Wijk Team. Ze verrassen ons op een filmpje wat een indruk geeft van hun werk. Ze willen een plek waar mensen kunnen komen met vragen op allerlei gebied. Ik heb deze avond weer een nieuw woord geleerd; generalist. Iemand die, zoals ik dat begrepen heb, niet zozeer in één ding gespecialiseerd is, maar van meerdere gebieden het één en ander weet. Zo steek je nog eens wat op. Het geeft in ieder geval een goede indruk van hoe ze te werk willen gaan. Niet in hokjes denken, maar olifantenpaadjes bewandelen. En als het nodig is zoeken naar oplossingen die volgens de wet misschien niet kunnen. En het SWT wil vooral buurtkracht genereren. Wat kunnen mensen zelf doen, wat kunnen ze samen doen en wat kan vervolgens het SWT doen.

SAM_4262Een iets grotere stap is het naar het Roggeplein waar Centrum Jong en het Jeugdteam samen onderdak hebben gevonden. Een mooie combinatie; waar Centrum Jong vooral preventieve hulp biedt speelt het Jeugdteam meer in op gebieden waar het wringt.

Carlos M. Usuga Koster van het Jeugdteam en Christel Lammers van Centrum Jong verwelkomen ons in de net verbouwde ruimte die nu een open sfeer heeft gekregen. De ligging is centraal. Aan de overkant van de straat is een voetbalveld waar jongeren een balletje trappen. Carlos hoeft maar naar buiten te lopen en hij is in contact met de buurtjongeren. En als je buiten koffie aanbiedt of iets voor de kinderen organiseert komen de mensen ook wel. Laagdrempeligheid en vertrouwdheid zijn belangrijke doelstellingen. En ook hier weer denkt men niet in hokjes. Als één team kijken ze naar het kind of de jongere en beslissen dan wie het beste kan helpen. Hier wordt daar het woord multidisciplinair voor gebruikt.

In de Noorderkerk wachten Kees van der Pol en Albert Brinkman ons op met ontroerende verhalen over hun werk met de vluchtelingen in het Veldpark. Toen het bekend werd dat zij hier aan de overkant van de straat zouden neerstrijken was er geen discussie nodig om te zeggen dat ze iets moesten doen voor deze mensen. Iets meer dan een half jaar later wordt er niet meer gesproken over vluchtelingen maar over vrienden.

SAM_4281En ook hier werd gedaan waar behoefte aan was en niet wat wel of niet zou mogen. Zoals Taalles. Al de eerste week liepen de nieuwkomers rond met een A-viertje met hoe je in het Nederlands goedendag, dank je wel en alsjeblieft kunt zeggen. Sommige buurtbewoners dachten dat de Noorderkerk een speurtocht had uitgezet. En het feit dat de vluchtelingen de andere buurtbewoners (veelvuldig) konden begroeten zorgde dat er een gemoedelijkheid in de wijk ontstond. Nu de laatste vluchtelingen weer weg zijn blijft de Noorderkerk een ontmoetingsplek. Vrijwilligers scoren vrijkaartjes van de NS om die aan de vluchtelingen uit te delen. Er is zelfs een carpoolsite op facebook opgericht. Dat doe je voor je vrienden. En al heeft het veel gevraagd van de vrijwilligers, ze hebben er ook veel voor terug gekregen. Zoals Albert het zei;’Ik heb het nog nooit zo leuk gehad.’

Als ik de indruk van de fietstocht moet weergeven gaat het te ver om datzelfde te zeggen, maar ik heb het zeker leuk gehad. Het is inspirerend om te zien wat er allemaal gebeurd in één wijk en hoe mensen op vele verschillende manieren, betaald of vrijwillig, zich inzetten om anderen te helpen of een wijk weer vitaal te maken. Als ik dan even denk aan het feit dat dit tekenend is voor de veranderingen in de maatschappij die nu bezig zijn, het feit dat mensen elkaar weer vinden, elkaar ondersteunen en we langzaam richting een veel socialere en duurzame (dus vitale) wereld gaan kan ik wel weer zeggen:

‘Ik heb het (in onze samenleving) nog nooit zo leuk gehad.’

Jacob Passander

De Vitale Rosmolenwijk 6 juni 2016

Start 19.45 uur bij De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam

Aanmelden via deze link