#69/ 4 maart 2019 Doe-het-zelf: de Zaanse participatiesamenleving

#69/ 4 maart 2019 Doe-het-zelf: de Zaanse participatiesamenleving

Wat betekent de participatiesamenleving voor burgers, (lokale) instellingen en de overheid?

Veel is veranderd sinds koning Willem-Alexander in 2013 in zijn troonrede de term “participatiesamenleving” introduceerde. De overheid trekt zich terug en de burger doet steeds meer zelf. Tijd om de balans op te maken van de eerste vijf jaar van deze “doe-het-zelf-samenleving”. 

Deze avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met  “doe-het-zelf”: Zaankanters, medewerkers van Zaanse zorg- en welzijnsorganisaties en Zaanse ambtenaren en gemeenteraadsleden die de koers uitzetten voor de toekomst van de participatiesamenleving.

Platform aan de Zaan laat drie gastsprekers aan het woord over de effecten van de “doe-het-zelf-samenleving”.  Radboud Engbersen(Expert Sociaal Domein bij Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken) over de veranderingen in het welzijns- en zorgbeleid. Jeroen Olthof (oud-wethouder jeugdzorg, WMO en minima) licht de verandering in Zaanstad toe.  Hoe is het beleid aangepast en tot welke uitdagingen leidt dat?  Jemuel Lampe (Zuivere Koffie, Cookie van eigen Deegh en Future Builders) is met zijn verhaal een inspirerend voorbeeld van “doe-het-zelf” sociaal ondernemerschap. Hij biedt (ex-) gedetineerden een werkervaringsplek.

4 maart 2019

Doe Het Zelf: kansen en beleid in de Zaanse participatiesamenleving

20:00 – 22:00 uur (met aansluitend netwerkborrel)

Locatie

Café Fabriek

Jan Sijbrandtsteeg 12

1502 BA Zaandam

Aanmelden:

Aanmelden

Al 6 mensen hebben aangemeld


Tribe Loading Animation Image