01 MRT 2022

Nieuwe koers Platform aan de Zaan

Cultuur en stad

Van Platform naar Debatcentrum

 

De voorgaande jaren hebben we mooie, inspirerende en betekenisvolle bijeenkomsten georganiseerd op locatie en in de ruimte van de Fabriek. Tijdens Corona hadden we voldoende tijd voor bezinning en hebben wij nagedacht over de voortgang voor Platform aan de Zaan. Met name stelden we ons de vraag of de oorspronkelijke formule nog wel klopt. En: “Waar ontbreekt het aan in de stad en kunnen we daar op inspelen?”


We werken met de volgende vragen: waar is het nodig om impact te maken? hoe vinden we focus op het juiste? welk verschil willen we maken voor de stad? welke concrete aanleidingen zijn er om dit vorm te geven? Dit resulteerde in een herpositionering van Platform aan de Zaan. We willen werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid met ondernemerschap. We willen meer ambitie en focus geven: wat kunnen we dan concreter gaan doen?

Wij gaan een debatcentrum starten!

Een centrum met de Amsterdamse Balie als voorbeeld. Middels het debat willen we de stad vooruit helpen op thema’s die er toe doen. We constateren dat er een aantal Zaanse opgaven liggen voor de toekomst. Wij gaan 4 keer per jaar een debat organiseren langs de lijn van deze Zaanse opgaven.

We werken met een klein kernteam. In dit team zitten:
Martin de Ruiter, Pieter Grandiek, Ron Brizee en Rob Smits.

We zitten nu in de opstart fase, zijn op zoek naar financiële middelen en willen de eerste bijeenkomst starten op 21 juni, vlak voor de zomer.

Café Fabriek 21 Juni

Maandagavond 10 oktober 2022

Inloop vanaf 19:30 uur
programma 20:00 uur
Entree gratis

Café Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12
Zaandam

Aanmelden

Plaats hier de shortcode voor het aanmeld-formulier.