Deelgedicht

Deelgedicht

EEN DEELGEDICHT.

Delen is helemaal hot vandaag

Delen van woonruimte tot cirkelzaag

Vroeger had je het witte fietsenplan

Nu scheur je samen in een Porsche naar Den Haag.

En die 12 minuten in je leven dat je echt ergens een gat in boort

Doet je beseffen; delen, dat hoort.

En al is de vrije liefde sinds de jaren zestig veranderd

We slapen toch nog graag in het bed van een ander

Want het delen van een accommodatie heeft voordelen

Wel soms geluidsoverlast, maar dat is ook een vorm van delen.

 

En zorg kun je ook delen want gedeelde smart

Is halve smart, dus als je dat weer deelt zit je al op een kwart

En vind je het soms moeilijk om hulp te vragen

Dan komt de Buuv wel met een oplossing aandragen

Eigenlijk is delen net zo belangrijk als ons dagelijks brood

Want iedereen zit wel eens in nood

Wat de een te weinig heeft, heeft de ander te veel

Dus betaal je niet scheel, maar deel, deel, deel!

En of het nu gaat om tuinen, zorg of gereedschap

Delen zorgt voor een hechte gemeenschap

 

Dus niet om elke tuin een hoge schutting

Nee, zoek maar bij elkaar een beetje beschutting

Of samen een buurtmoestuin beheren

Wat ook weer de teloorgang in de buurt kan keren

Delen is ook samen met elkaar handelen

En buiten de gebaande paden wandelen

En daar is kennis delen eigenlijk weer heel normaal

Van groen geweten tot een vreemde taal.

Dan spreek je in feite al een woordje over de grenzen

En ontmoet je geen profiteurs, maar alleen gulle mensen

En dat is goed om te weten

Dat is ook een manier om geluk te meten

 

Delen is ook iets van jezelf weggeven

Gemaakt of gekocht, of een verhaal uit je eigen leven

Delen is niet alleen van spullen afraken, maar ook elkaar raken

De samenleving is tenslotte wat wij met onze eigen handen maken

De wereld, die maak je niet alleen, maar met velen

Want het geheel is nog altijd meer dan de som der delen.

 

Jacob Passander