Verslag 12 december: Lukt het met een Zaanse pot?

Verslag 12 december: Lukt het met een Zaanse pot?

de-zaanse-pot-lukt-het-zonder-mayonaise

Zaanse melange ‘Je weet niet wat, maar een gemengd goedje is het’

Wordt de pot met geld van de gemeente Zaanstad voor vrijwilligersinitatieven wel goed verdeeld? Over het algemeen krijgen elk jaar dezelfde organisaties het geld en blijft er zelfs geld over. Vrijwilligers hebben aangegeven dat ze het systeem niet altijd eerlijk vinden en de gemeente wil graag dat er ook meer mensen gebruik maken van dit geld. Lees het verslag van de druk bezochte bijeenkomst.

Moet het bestaande subsidiebeleid voor vrijwilligers  blijven en zijn een paar aanpassingen voldoende? Of ben je een voorstander van andere vormen van toewijzing? Heb je interesse in de Goudapot, waarbij vrijwilligers zelf de pot verdelen, of spreekt het idee van crowdfunding zoals ‘Wedden dat het werkt’ je meer aan? Wellicht heb je ook een heel ander idee. De gemeente wil meer ideeën horen voordat ze de regeling echt gaat aanpassen. Dit doen ze met een ideeënwedstrijd. Op www.citychallenges.nl  start in het kerstweekend ‘Zaanstad daagt je uit: Gooi de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven om!’ Er is prijzengeld voor de vijf beste ideeën. De eerste prijs is 1.500,-

Lukt het ons?

img_7913De kans om mee te denken over een nieuwe ‘subsidieregeling’ die zoveel mogelijk aansluit bij wat vrijwilligers willen en nodig hebben werd door bijna vijftig actieve Zaankanters aangegrepen. Onder hen waren veel nieuwe bezoekers die werden aangesproken door het onderwerp.

Rob Smits, onze nieuwe moderator, leidde de avond hoe diverse vrijwilligersclubs het geld zouden willen verdelen. Ter inspiratie vertelden mensen van ‘de Goudapot’ en ‘Het Lukt Ons’ op het podium hun verhaal.

De Goudapot

  • In Gouda hebben ze de Goudapot bedacht. Inwoners met een initiatief dat goed is voor de stad, kunnen op transparante wijze een deel van het subsidiebudget verdelen.

 ‘Steun, zowel financieel als door even mee te denken of ideeën met elkaar te verbinden, moet het liefst kleinschalig, laagdrempelig, eenvoudig en op maat zijn. Vanuit deze wens is door Goudse inwoners de Goudapot bedacht’.

img_7901Wim van Beek en Bram Talman gaven een duopresentatie over de Goudapot. Zij wilden zelf het gemeentebudget voor vrijwilligersactiviteiten verdelen. Met twintig personen beoordelen ze de aanvragen, die sneller en makkelijker kunnen worden ingediend. Zij hebben oog voor het feit dat een project een kindje is van de initiatiefnemer en dat je dat moet respecteren. Transparantie is een voorwaarde. Iedereen die wil mag een beoordelaar worden en dat is verdomd leuk want je ziet wat er in je stad gebeurd. De kennis van de stad woont er al.

Het Lukt ons

  • In Noord-Holland heb je ‘Het lukt ons’. Een samenwerkingsverband van vrijwilligerspunt, de Westfriese en Schager Uitdaging en acht gemeenten. 
‘Wie een idee heeft om de kop van Noord-Holland bruisender te maken, kan dat idee (van speelplek tot leesclub) bekend maken en in een netwerk zetten. Het platform ‘Het lukt ons’ helpt daarbij. Zij kijken daarbij altijd of je een bijdrage van ons kan krijgen en werken samen met de fondsen van de Rabobank en Univé. Zo heb je al meteen een deel van het geld binnen en wordt het campagnevoeren makkelijker.

Tim Aarts werkt bij de gemeente Medemblik en is verbonden aan het ‘Het Lukt Ons’. Dit initiatief zorgt dat bewoners zelf een crowdfunding kunnen starten en daarin ondersteund worden. Bewoners realiseren zo dat hun project ook echt door henzelf gefinancierd worden. Ook als een crowdfunding niet lukt is er vaak toch sprake van exposure en bekendheid waardoor er op andere manieren vooruitgang te bespeuren is. In ieder geval wordt de betrokkenheid onder de inwoners zelf vergroot. Waar eerst één ambtenaar de ‘macht’ had kunnen nu 47.000 inwoners zelf bepalen waar het geld naar toe gaat. De kennis van de stad woont er al.

img_7917Maar de vraag is natuurlijk of dit ook zal lukken in de Zaanstreek. Om daar antwoord op te geven moet je eerst weten hoe het is om zelf aanvragen te moeten beoordelen. We legden aan de bezoekers vier aanvragen voor met de vraag op welke criteria zij deze zouden honoreren of juist niet. Dat was voer voor interessante discussies en mensen moesten echt nadenken over wat dan zo belangrijk is. Het bleek dat de mensen over het algemeen zeer kritisch waren en waar zij de kans daartoe zagen zich ook richten op het versoberen van het initiatief. Het aandeel van vrijwilligers en dus ook wat deze dan kunnen bijdragen was een belangrijk criteria. Niet te veel opsmuk en vooral zoveel mogelijk zelf regelen lijkt een leidraad te zijn. Een duidelijke begroting, transparantie en een bepaalde urgentie worden op prijs gesteld. De grote vraag is of bewoners zelf veel kritischer zijn of misschien juist meer oog hebben voor wat mensen allemaal zelf kunnen regelen. De kennis van de stad woont er al.

Zaanse pot?

img_7921Op de vraag of er mensen interesse hadden om zich in te zetten voor een Zaans initiatief á la de Goudapot staken slechts twee mensen hun vinger op. Op de vraag wat men belangrijk zou vinden als men zelf wethouder was en hierover moest beslissen werden heel wat uiteenlopende antwoorden gegeven, zoals: zorgen voor transparantie en duidelijkheid, het gemakkelijker maken dat mensen zelf dingen kunnen regelen, het belang van vrijwilligers steeds benadrukken en vooral je ook verdiepen van wat mensen eigenlijk nodig hebben.

De gemeente in de rol van (een mogelijke) cofinancier van en meedenker bij maatschappelijke initiatieven die dingen makkelijker en mogelijk kan maken. Waar hebben vrijwilligers ondersteuning of dat laatste (financiële) steuntje nodig en hoe regel je dat dan samen? De kennis van de stad woont er al. Hoe maak je daar meer gebruik van?

img_7923De uitkomst van deze avond wordt aan de wethouder overhandigd en wordt meegenomen in het verdere traject voor een meer op (de Zaanse) maat gemaakte verdeling van subsidies. We hopen dat wij met ons allen op deze avond een goede stap hierin hebben gezet. En misschien ligt de grootste winst van deze avond  in het feit dat een uiteenlopend scala van mensen met elkaar bogen over deze problematiek en dat er vooral veel kruisbestuiving plaatsvond. De kennis van de stad woont er al en vindt elkaar steeds meer. Dat krijg je er gratis bij.

Jacob Passander

Lees ook het verslag over de uitslag van het spel