verslag maandag 6 februari 2017: In actie voor kwetsbare kinderen/jongeren

1.4 de Zaanse springplankWaarschijnlijk is er voor elk Zaans kwetsbaar kind genoeg te regelen zodat ze in plaats van overleven weer gewoon kunnen leven. Diverse instanties en liefdadigheidsinstanties zetten zich in voor jonge mantelzorgers, pleegkinderen, kinderen die leven in armoede, en kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

Op 6 februari lieten we laten zien wat er allemaal mogelijk is en hoe ook jij de kinderen een handje kunt helpen. Dit is het verslag van die mooie avond.

SPRINGPLANK NAAR DE LEEFWERELD

IMG_4944

Anouk Hermanns van De Zaanse Springplank

Kinderen zijn kwetsbare wezens en bevinden zich in onze samenleving nog veel te vaak in een omgeving die hen nog kwetsbaarder maakt. Gelukkig is daar oog voor, zijn er regelingen om ze te beschermen of te helpen, en zijn er genoeg mensen die zich dit aantrekken.
Eén van hen is Anouk Hermanns die deze avond samen met Aan de Zaan had georganiseerd. Haar stichting De Zaanse Springplank die deze kinderen wil ondersteunen en verder brengen is nog maar enkele maanden oud. Maar het zaadje van dit idee werd geplant toen Anouk en haar man zes jaar geleden besloten pleegouders te worden. Te zien hoe soms juist de kleine extra’s een enorme impact op kinderen hebben, sterkte haar in het gevoel dat we veel meer mogelijk moeten kunnen maken voor deze, soms zo kwetsbare kinderen.

Doorbraak
Met zeker vijftig mensen, veel professionals uit onder meer jeugdzorg en onderwijs, bekeken we op deze avond hoe we dat met elkaar kunnen doen. Om, zoals moderator Martin de Ruiter aangaf, hopelijk een doorbraak hierin in de Zaanstreek te bewerkstelligen. Ferme taal die ook echt wel gewenst is als het om dit onderwerp gaat. Want een veelheid van regelingen zorgt voor haast evenveel kansen voor mensen om tussen wal en schip te geraken. Soms zijn de drempels te hoog, soms zijn mensen zelf niet in staat om een juiste aanvraag te doen. En je kunt je afvragen of al die regelingen en opvangconstructies wel echt geven waar werkelijk behoefte aan is.

IMG_4950

Ervaringsdeskundige Gianina vertelt haar verhaal.

Verschil maken
Zoals Gianina, een 31-jarige zelfstandige, moeder en ervaringsdeskundige, het mooi verwoordde toen ze zei dat het kopen van een hippe jas voor een kind echt het verschil kan maken, omdat het dan mee kan komen met andere kinderen. Het zijn de extra’s die het verschil maken zou je kunnen zeggen. Maar ook zij heeft ervaren wat er gebeurt als de regels niet kunnen geven wat je nodig hebt. Dat je dan, zoals in haar geval gebeurde, in een opvangsituatie terecht kan komen waar je dus jonge criminelen woont, terwijl je dat zelf niet bent.

IMG_4952

Daniëlle Goudriaan van de gemeente Zaanstad

Werken de regels?
Dit alles wierp weer de vraag op: werken de regels wel? Zoals deze avond meerdere keren werd gezegd, houden de meeste regels mensen in armoede. De weg daaruit moet juist meer op de eerste plaats komen, evenals wat iemand nodig heeft om die eerste stappen op dat pad te zetten.
Daniëlle Goudriaan is voor de gemeente Zaanstad bezig met armoede. Zij vertelde dat ze eigenlijk pas een jaar geleden tot het inzicht kwamen dat de systeemwereld van regelingen, overheid en noem maar op niet overeenkomt met de leefwereld van de mensen waarvoor die regelingen bedoeld zijn. Alle goede bedoelingen ten spijt is de doelgroep nooit zelf gevraagd waar zij behoefte aan heeft. De regels zijn vaak gebaseerd op wantrouwen, terwijl je juist mensen het vertrouwen moet geven dat zij zelf de regie van hun leven weer in de hand kunnen nemen.

IMG_4959

Jan de Bruin, voorzitter van onder meer het jeugdcultuurfonds

Vraagtafels op scholen
Gelukkig worden kinderen zelf nu ook meer betrokken bij dit thema. Bureau Consulting kids vroeg hen wat zij er van dachten en daar kwam een aantal ideeën uit voort waarvan sommigen, zoals een financieel spreekuur op het VMBO of twee vraagtafels op scholen, al in de praktijk zijn gebracht.
Die praktijk blijft voor de rest echter weerbarstig. Zoals Jan de Bruin, voorzitter van het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds het zei: “Twee derde van de doelgroep weten we niet te bereiken.” Zelfs bij deze doelgroep betrokken instanties weten vaak de weg niet.

IMG_4968

Violist Tim de Vries

Uitzonderlijk
De moeder van Tim de Vries had wat dat betreft meer geluk. Haar zoon bleek uitzonderlijk viool te kunnen spelen, maar wie moest zijn opleiding betalen? Muziekschool Fluxus gaf haar het advies naar de gemeente te stappen. Hoewel dit in eerste instantie niets opleverde was er hierdoor een ambtenaar die, onder de indruk van dit verhaal hen in contact bracht met het jeugdcultuurfonds. Via het fonds was er voor Tim de mogelijkheid zijn talenten te ontwikkelen.
Tijdens de avond liet Tim horen dat dit beslist geen ‘weggegooid’ geld is geweest. Het adagio uit de eerste sonate van Bach klonk door De Fabriek. Regelingen moeten er zijn om mensen tot bloei te laten komen, klonk er door elke noot heen. En wat zou er gebeurd zijn als die ene oplettende ambtenaar niet verder dan de regels had gekeken?
Na de sprekers op het podium was het voor de aanwezigen de tijd om de handen uit de mouwen te steken. Naar aanleiding van vier cases gingen zij aan de slag. Vier gevallen waarbij er een soort onoverkomelijke spagaat leek te bestaan en hoe je die zou kunnen opheffen.

AanbevelingenIMG_4962
Een forum, bestaande uit Astrid van de Meer, Rob Smits en Anouk Hermanns haalde de resultaten op in elke groep. En dat leidde tot enkele hartverwarmende en noodzakelijke aanbevelingen. Een kleine greep:
Weg met de bureaucratie. De gemeente moet beter communiceren in heldere taal, veel meer faciliterend bezig zijn en regelingen moeten beter op elkaar aansluiten. Er is te weinig informatie en kennis hierover die gedeeld wordt. En we moeten af van het stapelen van boete op boete. Als je wilt dat mensen met weinig geld toch kunnen betalen voor de zaken waar ze gebruik van maken moet je er voor zorgen dat ze daar ook de ruimte voor krijgen.

Nieuwe koersIMG_4963
Tijdens de terugkoppeling van wat er in de groepjes is besproken gaf Martin ook wethouder Jeroen Olthof het woord. De wethouder gaf aan dat deze opbrengst de nieuwe koers die de gemeente wil varen bevestigt. De leefwereld centraal stellen en mét gezinnen kijken wat werkelijk nodig is en vervolgens kijken hoe we dit als samenleving kunnen organiseren. Tegelijk zei Jeroen ook te zien dat het oude systeemdenken nog diep geworteld is. Bij de overheid maar ook bij mensen zelf. Burgers moeten weer het gevoel krijgen dat ze kunnen aangeven wat ze werkelijk nodig hebben om die eerste, misschien kleine, maar o, zo belangrijke stap uit de armoede of de kwetsbaarheid te zetten.

Tot bloeiIMG_4955
Alles van waarde is weerloos. En het verschil tussen mensen tot bloei laten komen of laten verdorren in de marge van onze samenleving ligt misschien wel in het feit of wij ons met elkaar wel of niet verantwoordelijk voelen om iedereen die bloei te gunnen. Bedenkt welke waarde, ook (en zeker) economisch daar in ligt. Laten wij als maatschappij in zijn geheel die springplank gebruiken om een doorbraak te beleven op dit gebied in de Zaanstreek. Deze avond bewijst dat er genoeg mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten.

Jacob Passander

Aanbevelingen van het forum, zie aanbevelingen Platform ADZ Kwetsbare Kind

Meer informatie

Anouk Hermanns is de initiatiefneemster voor deze avond. Als pleegmoeder heeft zij zelf ervaren hoe hoog de nood is bij pleegkinderen en met welke eenvoudige middelen je al een klein verschil kunt maken. Om veel meer kinderen te helpen is ze het initiatief de Zaanse Springplank gestart. Via de link lees je haar verhaal. Bekijk de pagina Zaanse Springplank op Facebook voor relevante voorbeelden en vragen waar een oplossing voor wordt gezocht. Je kunt Anouk Hermanns bereiken via anouk@zaanpeople.nl.

Inventarisatie bestaande mogelijkheden tot hulp aan en activiteiten voor kwetsbare kinderen in Zaanstad. Download met de oranje link hieronder de pdf en vind een volledig overzicht wat onderstaande organisaties kunnen bieden voor het Zaanse kwetsbare kind:

Inventarisatie hulp aan en activiteiten voor kwetsbare kinderen 0602

Gemeente. 2

1.1 Bijzondere bijstand. 2

1.2 Maatwerk in ondersteuning bij armoede. 2

1.3 Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) en Meedoen Zaanstad. 2

1.4 Financieel inloopspreekuur bij Regio College. 3

1.5 Zaanse kinderombudsman en kleine Zaanse denktank 3

1.6 Armoede bespreekbaar maken. 4

  1. Jeugdteams en Sociale Wijkteams. 4

2.1 Jeugdteams 4

2.2 Sociale Wijkteams 5

  1. Andere organisaties. 6

3.1 Basisscholen, Naschoolse activiteiten. 6

3.2 Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Zaanstad. 6

3.3 Zaans Sportbedrijf 7

3.4 GGD. 7

3.5 Straathoekwerk 8

3.6 Jeugd Preventie Programma (JPP), Straathoekwerk 9

3.7 het Jongerenloket 9

3.8 Raaz en Baaz. 10

3.9 MEE Amstel en Zaan. 10

3.10 Spirit 11