Maandagavond 13 april: Stadstuinbouw

Maandagavond 13 april: Stadstuinbouw

Stadstuinbouw in de Zaanstreek

Landelijk ontwikkelt Stadstuinbouw zich tot een volwassen thema. De Zaanstreek herbergt inmiddels ook heel wat initiatieven. Welke stadsprojecten verbouwen eetbaar groen en welke plannen leven daar allemaal? Staat er nog nieuwe eetbaar groen-projecten op stapel?

MIJN TUIN, JOUW TUIN.

 Verslag van de Aan de Zaan avond over Stadstuinbouw van 13 april 2015.

Rond de dertig mensen kwamen op de Aan de Zaan avond over Stadstuinbouw af, waarvan het merendeel betrokken is bij buurtmoestuinen. Ook een aantal mensen die hier bij betrokken zijn maar dan vanuit hun functie bij de gemeente of anderzijds. Het is fijn om te merken dat er steeds meer verbindingen ontstaan op allerlei vlak, maar ook om te zien dat er nog steeds meer stadstuinbouwprojecten ontstaan in de Zaanstreek.

Bas Husslage begeleide de avond en begon met een korte presentatie over de landelijke trends in Stadstuinbouw.

Zo ontstaan er in veel steden al een voedselstrategie. In de Zaanstreek nog niet, dus die mag ook hier komen, tenslotte is dit de bakermat van de voedselindustrie. Steeds belangrijker word het aanbod van verse producten die het liefst zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. De weinige voedselkilometers die er hier gemaakt worden zijn dan natuurlijk een enorme pré. Maar ook de koppeling aan andere thema’s zoals gezond(er) eten en het tegengaan van overgewicht wordt steeds vaker gemaakt. En ook het aspect van de sociale cohesie die toeneemt door stadstuinbouwprojecten mag niet onvermeld blijven. Er is behoefte om stadstuinbouw ook landelijk verder te ontwikkelen. Zo is er in Noord-Brabant de dag van de stadslandbouw (3-6 juni 2015) met als thema; hoe kan stadtuinbouw inspelen op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners? En hoe kunnen we een schaalvergroting in gang zetten?

Dat Stadstuinbouw een groeiend fenomeen is, is ook zeker in de Zaanstreek te merken. De honderdste groenadoptie is al een feit en er komen ook nog steeds nieuwe tuinprojecten bij, zoals het Westzanerwerf, de Weeftuinen, Buurttuin poelenburcht, de Conelis Vettuin ( 100ste groenadoptie!), Tussen Zuiddijk en Zaan en het Pennemes. Deze laatste is georganiseerd vanuit de desbetreffende zorginstelling maar wel echt bedoeld als een buurtuin. En er staan nog steeds nieuwe projecten op stapel, Zo heeft Anja Burger in haar rol als lid van het sociaal wijkteam Assendelft zelf het idee opgevat aldaar een tuinproject te beginnen. Ook worden er al (b.v. vanuit Transition Town Zaanstreek) voorzichtige pogingen ondernomen om de verschillende projecten meer te bundelen, zodat ze elkaar kunnen versterken. Volgens Erik van Druenen, o.a. wijkmanager van Krommenie is het ook belangrijk om de behoeften te koppelen, zo moet de één van hout af, wat geld kost, terwijl een ander juist hout kan gebruiken. En om de daad bij het woord te voegen geeft iemand uit de zaal al aan dat hij heel veel hout over heeft dat moet worden afgevoerd, en reageren wat mensen van een andere tuinproject enthousiast dat zij het wel kunnen gebruiken. Zo werkt het dus.

Het interactieve deel van de avond bestond uit een ‘kwartet’ workshops met als thema’s; waar is behoefte aan, hoe kun je elkaar helpen als tuinen, hoe krijg je meer mensen/hulp op been en welke fondsen en sponsors zijn er zoal? Er zijn twee ronden zodat iedereen aan twee verschillende workshops konden mee doen. En elke workshop begon met een spelletje. Twee groepen deden het schooltuinkwartet, een andere de kakkerlaksalade en er was nog een geurspel. Ik zelf leidde een workshop die begon met het kwartet. Wat we daarvan hebben geleerd is dat kwartetten met tien man eigenlijk niet zo goed werkt, maar omdat het een heel lang verhaal dreigde te worden gingen mensen elkaar helpen, en hadden we heel snel een winnaar, degene die het eerste kwartet had bemachtigd. Aangezien het thema van deze workshop ‘hoe kun je elkaar helpen als tuinen?’ was, brachten we dat meteen in de praktijk.

Na de workshops werd uiteraard de oogst van de avond besproken. Een kleine greep: Een beperkt budget is goed voor de creativiteit en voor de rest zijn er allerlei fondsen terwijl je ook kunt denken aan materiaal of kennis die organisaties, bedrijven of de gemeente beschikbaar kunnen stellen. Begin met een kleine groep bij het opzetten van het project. Voor de rest is er veel behoefte aan kennis delen en dan vooral ook praktische kennis. Door middel van fietstochten of samen iets organiseren in steeds een andere tuin kan het netwerk zich versterken. Wellicht zou er een digitale gereedschapsschuur moeten komen of zelfs een overkoepelende stichting. Samen oogstfeesten houden of elkaars tuinen wieden, onder het mom van jouw tuin, mijn tuin.

We zijn allemaal met dezelfde dingen bezig en kunnen daardoor veel van elkaar leren. In het begin zei ik al dat het fijn was om te zien dat er steeds meer verbinding ontstaat tussen de mensen en projecten onderling en ik denk dat de grootste winst van deze avond is dat er nog meer verbinding is ontstaan. We zijn met elkaar al een tijd bezig om dit soort dingen op poten te zetten, en door van elkaar te leren en elkaar te helpen kunnen we nog meer oogsten. Want tenslotte is, als je met stadstuinbouwprojecten bezig bent, de tuin waarmee een ander bezig is, ook een heel klein beetje jouw kindje. We zijn allemaal met dezelfde dingen bezig en dan is het juist fijn om te weten waar de ander mee bezig is, waar deze tegen aan loopt, maar vooral ook, welke geniale oplossingen ze hebben bedacht. En als we elkaar daarin steeds weer vinden dan ontstaat die voedselstrategie vanzelf wel.

Jacob Passander.

 

 

Monettuin, foto HDC Media/Willemien Schenkeveld

Monettuin, foto HDC Media/Willemien Schenkeveld

Tijdens deze avond gaan we vooral met elkaar in gesprek in kleine groepen, om zoveel mogelijk van elkaar te leren: hoe verbind je mensen aan een tuin en welke fondsen/sponsors zijn er zoal?

Een ruilmarkt biedt de mogelijkheid om concrete materialen (zaden, gereedschap, etc), kennis en ervaring uit te wisselen.

Tip: kom met minimaal twee personen per project, dan kun je alle workshops volgen.

Vooraf: ruilmarkt

Programma 13 april 2015

Inloop vanaf 19:30
20:00 opening en presentatie landelijke stand van zaken Stadstuinbouw door Bas Husslage
20:10 weergave van vooraf ontvangen input aanwezigen: wat leeft er?
20:15 workshops (starten allemaal met spelvorm):

1) Waar is behoefte aan?
2) Hoe kun je elkaar helpen als stadstuinprojecten?
3) Hoe krijg je meer mensen/hulp op de been?
4) Welke fondsen en sponsors zijn er zoal?

20:45 korte pauze & ruilmarkt
20:55 wisselen workshop-tafels
21:25 oogst workshops en nagesprek
21:50 open microfoon en afsluiting Achteraf: ruilmarkt tot en met 22:30

Maandag 13 april 2015

Toegang gratis
De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam

Aanmelden via deze link voor 13 april 

Ken je mensen die ook interesse hebben in deze bijeenkomst, nodig ze dan graag uit via deze link.

Leave a reply