2 februari: MAEX-change

2 februari: MAEX-change

MAEX-change

Krijg inzicht en bepaal de maatschappelijke waarde van jouw initiatief. Lees het mooie verslag van Jacob Spaander over de avond!

KRACHT AAN DE ZAAN.

Aan de Zaan avond over de MAEXchange en Kracht in Nederland.

Maandagavond twee februari waren ruim dertig mensen aanwezig in de Fabriek om de Aan de Zaan avond bij te wonen over MAEXchange, een initiatief dat via een website de maatschappelijke meerwaarde van burgerinitiatieven zichtbaar wil maken.

Op deze avond keken we even over de streekgrenzen want dit is een landelijk gebeuren dat voortkomt uit Kracht in Nederland. Pia van Kleef speelde met verve de rol van gastvrouw van deze avond en wist met het onderwerp dicht bij de mensen te houden. Dat bleek achteraf ook de juiste aanpak, want een aantal mensen hadden moeite om het directe nut te zien van een dergelijke website, voor hun eigen initiatief.

Pia is vanuit de gemeente bezig met actief burgerschap en wist enkele rake vragen te stellen. Ook gaf ze aan dat burgerlijke initiatieven vaak wat ‘geitenwollensokkigs’ hebben, en ja, ik vind dat een prachtig en goed Nederlands woord, maar gelukkig gaat die oubollige geur en steeds meer van af.

Het onderwerp van de avond kwam voort uit de bemoeienissen van Anne Vrieze, geen onbekende van Aan de Zaan, met Kracht in Noord-Holland-Midden. Ze nam het initiatief om een fotoslinger te realiseren die de optimisten van deze streek in beeld zou brengen. Ze gaf de aftrap door hier iets over te vertellen. Gewoon doen was het toverwoord en dat geldt natuurlijk ook voor alle mooie burgerinitiatieven die er zijn.

Nu Kracht in Noord-Holland-Midden staat gaat Anne bezig om Kracht in Noord-Holland-Noord op te zetten. Ik zou zeggen; gewoon doen! Het is inspirerend om beelden te zien van mensen die samen bezig zijn met mooie dingen. Op de achtergrond van het podium werden ook foto’s uit die slinger getoond en het was voor mij een leuke verassing om mijn eigen hoofd daarop terug te zien.

Kracht in Nederland, opgezet als een coöperatie heeft als vervolg op deze fotoslingers (in andere regio’s zijn ze ook opgezet) de MAEXchange opgezet. De naam is een verwijzing naar de EAX-index die de beurswaarden meet. Onze gastvrouw vond het nogal een mondvol dus hadden we het over Max.

Sébastian Duchéne, van Kracht in Nederland was uitgenodigd om meer over Max te vertellen. Hij is community-manager, en als je dat ook een mondvol vindt kun je hem ook een soort klusjesman noemen. Deze filosoof noemt zich een egoïst in hart en nieren, en daar kan ik wel iets mee. Zijn we niet allemaal bezig met al die mooie initiatieven omdat wij gewoon zelf in een leukere en betere wereld willen leven? Dat is wellicht de beste motivatie.

Op ‘Max’ staan nu bijna 400 initiatieven uit heel Nederland, ze willen er minstens duizend verzamelen. De initiatieven die zich aanmelden moeten een behoorlijke vragenlijst invullen, maar dat helpt hen, volgens Sébastian ook om inzicht te krijgen in hun eigen initiatief. Bijvoorbeeld waar ze behoefte aan hebben of waar ze inkomsten vandaan halen. Alle data gaan in een ‘doos’ en de gegevens worden gebruikt voor analyses en onderzoek, maar ook voor bijvoorbeeld gemeenten of fondsen om inzicht te krijgen in de meerwaarde van dergelijke maatschappelijke initiatieven.

Zo is uit onderzoek van de gegevens van Max gebleken dat een groen initiatief ook een opmaat naar vast werk en meer zelfredzaamheid kan zijn. Ook is er uit de gegevens af te leiden dat veel initiatieven weliswaar voor een deel nog ‘drijven’ op subsidies maar dat ze gemiddeld maar voor 37 % daar afhankelijk van zijn dus dat valt best mee.

Op de vraag of er een bepaald criteria is om je aan te melden als burgerinitiatief is het antwoord niet eenduidig. Volgens Sébastian is er een grijs gebied. Wanneer worden buren die elkaar helpen een burgerinitiatief, of wanneer gaat een burgerinitiatief over in een sociale onderneming?

Het tweede deel van de avond was bedoeld om mensen te laten werken met de MAEXchange. Voor mijzelf een uitkomst want ik was een tijdje geleden een beetje vastgelopen bij het aanmelden van twee verschillende initiatieven. Ik ben weer een stuk verder gekomen. Andere mensen nam bij dit gedeelte de mogelijkheid om eens lekker te netwerken te baat.

Na afloop bleek ook dat nog niet iedereen het direct nut van een ‘Max’ inzagen. Één van de fondsen die aanwezig waren gaf aan dat zij wel blij worden als initiatieven wat zakelijker gemaakt worden door duidelijke cijfers. Maar de algehele indruk was wel dat er nog wat te winnen valt om een dergelijk, op zich mooi initiatief dicht bij de mensen te krijgen en te houden. Wat juist blijkt uit de Aan de Zaan avonden is hoe belangrijk persoonlijk contact en elkaar leren kennen is. Uiteraard kan een site waarop je kan zien wat er allemaal in je buurt afspeelt wel helpen om  dat persoonlijke contact te maken.

Er is in ieder geval deze avond daar wel een ‘slinger’ aangegeven. En elk initiatief dat ons verder kan helpen om met ons allen onze wereld weer wat kleur en samenhang te geven is welkom. Met het gevaar om nu zelf een beetje geitenwollensokkig over te komen wil ik eindigen door te zeggen dat ik het gevoel had dat er op deze avond wel weer heel veel nieuwe contacten zijn gelegd tussen iedereen die met burgerinitiatieven en aanverwante zaken bezig zijn. Dat wordt dus ondertussen ook gewoon gedaan.

Jacob Passander

 

Maandag 2 februari 2015

Wat is de maatschappelijke waarde van jouw (buurt)initiatief? Op 2 februari kun jij daar echt inzicht in krijgen met behulp van de Maatschappelijke Exchange Index (MAEXchange).

  • DE MAEXchange is een digitaal instrument dat de doelstellingen, doelen, sterktes en uitdagingen van een initiatief helder maakt.
  • De MAEXchange kan helpen bij het bepalen welke fondsen bij jouw initiatief passen en bij het onderzoeken waar de kracht van je initiatief ligt.
  • Er zijn op 2 februari computers beschikbaar om in een groepje de MAEXchange voor jouw initiatief te gaan invullen. Bovendien zijn er een aantal fondsen aanwezig om hierbij te helpen.
  • Voor de gelegenheid heet deze avond Aan de Zaan en Aan de Zee, omdat deze keer ook initiatieven uit de regio IJmond en Waterland zijn uitgenodigd.
  • De foto’s van de foto-expositie van de Kracht in Noord-Holland Midden die op 27 juni 2014 is gestart zullen bij deze Aan de Zaan en Aan de Zee nog een keer worden getoond.

Wat is de MAEXchange? De MAEXchange is ontwikkeld door de coöperatie Kracht in Nederland. De doelstelling van Kracht in Nederland is om zoveel mogelijk mooie initiatieven in Nederland in beeld te brengen en te ondersteunen. Als je de MAEXchange invult, dan wordt er een profiel gevormd waarin de doelstellingen, doelgroep en werkzaamheden van jouw initiatief duidelijk worden. Op 2 februari zijn ook vertegenwoordigers van een fonds en De Nieuwe Winst  aanwezig, zodat ook zij kennis kunnen nemen van het instrument en mee kunnen denken met de mensen die een initiatief hebben of willen starten.

Programma 

20.00 Welkom door Pia van Kleef (moderator van de avond)
20.10 Presentatie over Kracht in Noordholland Midden door Anne Vrieze
20.20 Presentatie over MAEXchange door Sebastian Duchene van Kracht in Nederland
Aan de slag in groepjes: Invullen van de MAEXchange door initiatieven, samen met vertegenwoordigers van een fonds en De Nieuwe Winst.
21.45 Terugkoppeling groepjes: hoe is het gegaan en wat heb je eraan?
22.00 Afsluiting

Maandag 2 februari 2015 van 20-22 uur
Toegang gratis
De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam

Je kunt je initiatief ook aanmelden voor deze website. Stuur een korte tekst en een link naar website/FB waar mensen meer informatie vinden.