4-story1-sandra-en-job

10 SEP 2018

#63 Verslag Storytelling aan de Zaan

Sociaal en inclusief

De deelnemers aan deze avond over storytelling werden door de workshopbegeleiders Sandra Ball en Job van den Assem meteen in de beloofde ‘meedoen’ stand gezet.  Na het delen van hun beider  persoonlijke verhalen vroegen Job en Sandra aan de deelnemers: waar moet volgens jullie een goed verhaal aan voldoen en wat maakt een verhaal tot een goed verhaal? Een mooi begin en wat volgde was een levendige avond waarin iedereen aan de slag ging met de opbouw van verhalen over eigen plannen en initiatieven. 

Je kon hierdoor de kracht van je eigen “story” verbeteren.

Marshall Ganz, practitioner en professor van de zogeheten community organizing, is de grondlegger van een methode die de kracht van verhalen aanwendt om communities te versterken.

Verhalen hebben een verbindende kracht of zoals Marshall Ganz zelf zegt: “Stories not only teach us how to act – they inspire us to act.  Stories communicate our values through the language of the heart, our emotions. And it is what we feel – our hopes, our cares, our obligations – not simply what we know that can inspire us with the courage to act.”

Zo was Marhall Ganz actief in het organiseren van stakingen voor een betere positie van migranten in Californië. Deze migranten mochten zich niet verenigen in vakbonden en gingen vervolgens over tot het organiseren van een boycot. Om verbinding te creëren tussen deze mensen en om een gezamenlijk doel na te streven door ze op te roepen tot actie maakte hij gebruik van de kracht van het verhalen vertellen.  Deze methodiek, waarbij persoonlijke waarden verbreed worden naar gezamenlijke  waarden en verbonden worden aan wat er NU nodig is, ontwikkelde hij tot in de puntjes. In 2008 heeft zijn werk ook het campagneteam van Obama geïnspireerd en succesvol gemaakt.

De kracht van storytelling  zit in het vertellen van een persoonlijk verhaal waardoor er verbinding gaat ontstaat zodat je andere mensen hiermee kunt raken. Een goed verhaal moet tastbaar zijn, levendig zijn,  je iets laten beleven, voelen je moet het a.h.w. kunnen ruiken.

Om mensen in beweging te brengen is het nodig dat een verhaal URGENTIE oproept, dat er emotie in zit, verontwaardiging of misschien wel BOOSHEID (verontwaardiging) maar ook moet je HOOP kunnen brengen en SOLIDARITEIT, jij kunt het VERSCHIL MAKEN,  waarna er een persoonlijk oproep volgt tot ACTIE.

Volgens sommigen in de zaal was dit toch wel een erg Amerikaanse aanpak. Wij Nederlanders zijn wat minder naar buiten tredend werd er gezegd. Dat nam niet weg dat er met deze aanpak vervolgens druk geoefend werd en mensen geïnspireerd werden om te oefenen met een persoonlijk verhaal rondom hun eigen initiatief.

YCMAD = you can make a difference

Er zijn meerdere manieren om naar een verhaal te kijken, deze methode maakt gebruik van een driedeling.

  1. Mijn verhaal , persoonlijke anekdote over je betrokkenheid
  2. Ons verhaal, je verbreedt vervolgens je persoonlijke ervaring en verbindt die met de ervaringen van anderen
  3. Het verhaal van nu, wat wil je nu concreet vragen?

Het resultaten van de avond was dat deelnemers  mooie verhalen konden houden over hun projecten; verduurzaming in de bouw  van huizen of over hun initiatieven om  kinderen met achterstanden in het onderwijs te helpen en initiatieven  over passend onderwijs.

Met behulp van een goed verhaal  kun je anderen dus motiveren en inspireren zodat je jouw idee of initiatief samen kunt realiseren!

Public Narrative Participant Guide bijlage storytelling

Wil je hulp bij het aanscherpen van jouw verhaal? Lees hier hoe Sandra Ball jou kan helpen.

4-story3
4-story2