04 MRT 2019

#72 Van een goed idee naar een ijzersterk plan(verslag)

Sociaal en inclusief

Een avond over de participatiesamenleving met kennisspecialisten uit de gemeente, Zaanse wethouder Rita Noordzij en burgers met mooie ideeën .

Burgers die hun plannen en ideeën voor de stad kunnen verwezenlijken vormen de ruggengraat van de samenleving. Er wordt weleens gesproken van een doe het zelf samenleving maar beter is het om te spreken van “Doe Het Samen”. Op deze avond ging het in het bijzonder over de samenwerking tussen initiatiefrijke burgers en een overheid die los wil laten en burgers wil helpen bij het realiseren van hun plannen.  Want hoe kom je van een goed idee naar een plan en van een plan naar de realisatie ervan?  

Actief burgerschap en participatie Na een korte inleiding van Platform aan de Zaan door Sandra Ball nam onze wethouder Rita Noordzij het woord. Rita heeft actief burgerschap in haar portefeuille. Onze wethouder stelt dat in deze tijd eigenlijk niemand meer om de burger heen kan. Het vervelende is regelmatig  dat burgers bij het nemen van initiatieven op een gegeven moment tegen de gemeente aanlopen. Het is dus belangrijk dat ambtenaren steeds vaker onze burgers op gaan zoeken en dat plannen vanuit de gemeente al in een vroeg stadium aan burgers voorgelegd worden of in gezamenlijkheid worden ontwikkeld.  

Maak Zaanstad Samen maken we de stad is het adagium van Zaanstad. Dit komt sterk komt dit naar voren in het project “Maak Zaanstad” waarin ondernemers, bewoners en gemeente met elkaar in gesprek gaan over meer woningen en verbindingen in Zaanstad. In de visie van Rita is het de mens die centraal staat en niet de gemeente met haar regels. En dat is best wel lastig want  in een gemeente als Zaanstad heb je te maken een grote gemeentelijke organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor wet en regelgeving in de stad. Hoe maak je dan samen op bijvoorbeeld gebieden als zorg en milieu het goede plan met elkaar? De één wil dit en de ander wil dat. 
Een andere belangrijke motivator om vaker de burger op te zoeken is dat de burger ook steeds meer beschikt  over bepaalde expertise. Burgers hebben op bepaalde terreinen soms meer kennis in huis dan de gemeente . Dus nog een reden om mensen in Zaanstad centraal te stellen.  

De methode “Kompas voor initiatief” Na de wethouder nam Pia van Kleef, kennisspecialist bij de gemeente Zaanstad het woord. Zij introduceerde de methode “Het Kompas voor initiatief”. Een spelvorm waarin burgers met speciaal daarvoor opgeleide ambtenaren in gesprek gaan over een initiatief dat men wil nemen. Een eerste aanspreekpunt voor burgers met initiatieven is hun wijkmanager.  Loop gerust met een idee bij je wijkmanager naar binnen. Hij of zij gaat met je in gesprek of verwijst je door naar een speciaal opgeleide ambtenaar die verder met je nadenkt over je idee, wat het zo bijzonder maakt en hoe je het verder kunt ontwikkelen. En als je niet weet waar je terecht kunt dan kan je altijd nog met Rita zelf bellen.

Doos vol vragen Het kompas voor initiatief zit verpakt in een grote pizzadoos. In die doos zitten een heleboel kaartjes met vragen  en een kompas dat na het gesprek aangeeft in welk stadium je plan verkeert. De vragen op zorgen voor een verhelderd integraal gesprek. Integraal omdat het goed is om  andere afdelingen en expertise gebieden in de gemeente te betrekken. Een initiatief  kan namelijk veel invloed hebben op een reeds bestaand plan. Het kan aanvullend, inspirerend of vernieuwend zijn. Wat speelt er allemaal in de gemeente en is iedereen geïnformeerd?

Een gesprek met iemand uit de gemeente dient in eerste instantie met open mind en waarderende blik gevoerd te worden. Immers als je als burger bij het eerste gesprek al te horen zou krijgen dat jouw idee niet klopt, te duur is of niet uitgevoerd kan worden dan weerhoudt dit burgers om zich te melden met een initiatief. Vragen die in zo’n gesprek naar voren komen zijn  bijvoorbeeld: wat maakt jouw idee zo uniek? Wat gebeurt er als je idee er niet zou zijn? Welke sponsoren kan je gebruiken uit je netwerk, is er een rechtsvorm nodig of niet en hoe ga je e.e.a. organiseren… etc.   Door te werken met de Methode “Het Kompas voor initiatief” wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de regels centraal komen te staan en wordt er samen met de initiatiefnemer gekeken of er hulp geboden kan worden om het idee verder te ontwikkelen of om het idee te toetsen aan bestaande wet en regelgeving.        

 5 tafels en 5 initiatieven Aan vijf verschillende tafels vonden gesprekken plaats over een burgerinitiatief.  Zo was er een tafel met het initiatief om muziekavonden voor ouderen te organiseren. Aan de tweede tafel werd het idee naar voren gebracht om voedingseducatie op scholen in het leven te roepen door een stadstuin in Zaanstad Noord te creëren met daarbij een educatief doel. Een derde tafel ging over het idee om bosbouw aan de rand van de stad, in een gedeelte van de polder bij Nauerna, in te richten. Aan de vierde tafel werd over gezond verstand en regelgeving gesproken. En bij tafel vijf draaide het om een initiatief om een Respijthuis met horeca op te zetten waardoor mantelzorgers voor korte tijd ontzorgd kunnen worden.

De inzet van de gemeente om op deze manier deze gesprekken te voeren is om erachter  te komen hoe de gemeente zich moet verhouden tot zo’n initiatief. Wat voor ideeën leven er nu in de stad. Zijn het grote of kleine ideeën en kan de gemeente die plannen integraal meenemen in de aanpak of  het beleid dat de gemeenten in een  wijk of buurt aan het ontwikkelen is . 

Het voert in dit verslag te ver om ieder initiatief apart te bespreken maar aan het einde van de avond waren de initiatiefnemers bijzonder tevreden over de hulp die ze gekregen hadden rondom de haalbaarheid van hun ideeën. Initiatieven waren voor burgers een stuk duidelijker geworden en men was duidelijk  op nieuwe inzichten gekomen.

Initiatiefrijke burgers werken op deze manier met de overheid samen aan te verdere ontwikkeling van de stad. Het is goed dat burgers in de gesprekken met de gemeente positieve energie ervaren en mogelijkheden zien i.p.v. dat ze de gemeente als een muur ervaren.

D.m.v. een goed gesprek komen partijen nader tot elkaar, verkennen ze samen de modelijkheden voor hun plannen en ideeën en op deze manier maken burgers en gemeente samen de stad!

dscn2111
dscn2071
dscn2025
dscn2134
dscn2127
dscn2037
dscn2096