2-wmtc1

05 NOV 2018

#65 Verslag WeMakeThe.City

Cultuur en stad

WIE MAKEN DE STAD? WIJ  MAKEN DE STAD.

WeMakeThe.City, verslag door Jacob Spaander

Platform aan de Zaan is er vooral door en voor al die leuke, creatieve, innovatieve en inspirerende stadmakers. Dat bleek ook maar weer maandag 5 november toen er iets van zestig van hen samenkwamen voor de 65steeditie van Platform aan de Zaan. Het was een soort dwarsdoorsnede van wie doet wat waar in de Zaanstreek? Niet vreemd gezien het thema: we make the city.

Els Bakker van Platform aan de Zaan trapte deze avond af door in haar welkomstwoord de uitdaging te formuleren om wat betreft het festival WeMakeThe.City het komende jaar ook een leuke editie Zaanstreek neer te zetten. We hebben er een half jaar de tijd voor.

Wat houdt WeMakeThe.City eigenlijk in? Egbert Fransen, in het dagelijkse leven directeur van Pakhuis de Zwijger, was uitgenodigd om meer vertellen over dat WeMakeThe.City. Egbert is geen onbekende met Platform aan de Zaan. In het eerste jaar van het bestaan van het platform was Pakhuis de Zwijger betrokken om dit platform vlot te trekken. Daarom vond hij het ook bijzonder leuk weer eens terug te zijn en voor een volle zaal te kunnen staan. Pakhuis de Zwijger ligt aan het IJ zoals Platform aan de Zaan aan de Zaan ligt. Verbonden door het water.

Editie 2018 WMTC Om te laten zien wat WeMakeThe.City inhoudt liet hij zien hoe de editie van 2018 er uit zag. Met natuurlijk de ontstaansgeschiedenis ervan. Het begon eigenlijk toen er in 2017 vanuit Brussel de vraag werd gesteld wie de I-capital van Europa zou zijn. En de i staat dan voor innovation.

Amsterdam pakt het anders aan.  Want waar smart cities meestal gaan over ontwikkelingen op het gebied van stedelijke technologie zette Amsterdam de mensen centraal. Want hoe organiseer je het? Van wie of voor wie is de technologie? Welke stedelijke vraagstukken zijn er en hoe kun je daar innovatie laten plaatsvinden?

De Amsterdamse aanpak gaat vooral om zoveel mogelijk relevante partijen rond de tafel te krijgen. Het werkte want Amsterdam won in 2017 deze Capital Award.

Een festival als platform. Het geldbedrag dat daarbij hoorde werd besteed om veertig burgerinitiatieven te verduurzamen en te versterken. Maar daarna kwam de vraag; en wat nu? Houdt het hierbij op? Money well spent en op naar een volgende uitdaging? Er werd besloten dat er een soort  spin-off moest komen en dat werd WeMakeThe.City.Een festival dat niet topdown werd georganiseerd, maar een platform moest zijn waar iedereen op kan acteren. Met oog voor het regionale ecosysteem. Vooral veel doen en veel laten zien van de praktijk van alle dag. Dus stadsexpedities, tours, innovatielabs, burgerinitiatieven, interessante start-up, exposities en nog veel meer.

Het introductiefilmpje dat ze hadden gemaakt voor de editie van 2017 is wervend en aanstekelijk. Het noemt onder andere 30.000 participanten en 180 nationaliteiten die mee doen. Getallen waarvan Egbert aangeeft dat zdeze al meteen werden gehaald. Die 180 nationaliteiten zijn  gewoon aanwezig, en iedereen wilde meedoen. Het festival trok uiteindelijk 46.000 bezoekers.

De editie van 2018 moet nog meer gericht zijn op de regionale verbindingen. Vandaar de vraag van deze avond: willen wij (Zaanstad) meedoen?!

Een prachtig ‘excuus’. Het festival kan dingen zichtbaar maken maar wellicht ook meer momentum geven aan initiatieven. Het kan zichtbaar maken in welke gebieden interessante ontwikkelingen aan de hand zijn. En het gaat natuurlijk heel erg over in wat voor stad willen wij leven en hoe geven wij daar nu al vorm aan?

WeMakeThe.City  kan ook een mooi ‘excuus’ zijn om een goede landkaart te maken van al die Zaanse initiatieven die de stad beter en mooier maken. Er zijn hier al eerder pogingen toe gedaan maar deelname aan het festival dwingt ons om het nu zo volledig mogelijk te doen.

De bezoekers van Platform aan de Zaan gingen in ieder geval enthousiast met elkaar aan de slag om te kijken wat er allemaal waar gebeurd en hoe ze zouden kunnen samenwerken. De groepjes werden ingedeeld naar de verschillende gebieden in de Zaanstreek. Overal ontstonden nieuwe samenwerkingen en aanstekelijke thema’s.

Krommenie als the Green City, taalcafé’s in het centrum van Zaandam, voedselroutes door Westzaan, eventueel met het fototoestel in de hand, drijvend erfgoed of zelfs drijvende (beelden)tuinen in de Zaan, etentjes en een boerenmarkt, om maar een paar voorbeelden te nomen.

Wij Zaanstad. Ook het belang van (groene en/of creatieve) ontmoetingsplekken sprong er overal boven uit. Waar maken mensen dan samen die stad? Waar liggen de broedplaatsen, de maakgebieden, waar komen bepaalde thema’s op een inspirerende manier tot leven.? Waar worden interessante ontwikkelingen uitgeprobeerd en werken ze dan ook?

Maar vooral is het festival bedoeld om het feit te vieren dat er zoveel moois gebeurd en dat, hoe verschillend wij ook bezig zijn; wij ook altijd onderdeel zijn van een groter geheel. Waarin wij allemaal de Zaanstreek maken.

Deze avond was bedoeld als een aftrap, als een begin. Vanuit Platform aan de Zaan zal deze eerste oogst gedeeld worden en ook de benodigde vervolgstappen worden gecoördineerd.

Een uitgebreid verslag van de werksessies wordt rondgestuurd naar de bezoekers van deze avond. Wil je die ook ontvangen stuur dan een mail naar Platform aan de Zaan en vermeld daarbij ook met welk initiatief jij verbonden ben en wat je zou willen bijdragen aan het festival. Of eigenlijk; aan de Zaanstreek. Want uiteindelijk maken wij die samen. Wij Zaanstreek.

Festival WeMakeThe.City vindt plaats van maandag 17 juni tot zondag 23 juni 2019 in de metropoolregio Amsterdam.

2-wmtc3
2-wmtc2