Vol café De Fabriek praat over oud wonen

Vol café De Fabriek praat over oud wonen

De een wil straks een huis delen met zijn volwassen kinderen, een ander wil winkels in de buurt en een derde zou graag in een ouderwets bejaardenhuis gezond oud wonen aan de Zaan. Zomaar een greep uit de vele reacties van tientallen Zaankanters die maandag 20/4 bij Babel Aan de Zaan kwamen vertellen hoe ze zich hun oude dag voorstellen.

 

Niet zo zeer vanuit het oogpunt van de zorg, want dat aspect van vergrijzing krijgt veel aandacht, maar vanuit het wonen. Net zo bijzonder was het dat na een trits deskundigen en instanties de toekomstige gebruikers eindelijk de kans kregen hun zegje te doen. Dat is hoog tijd, stelde inleider Anja de Vries. Het rijksbeleid van langer thuis wonen en sluiten van verzorgingshuizen was ingevoerd zonder het de mensen te vragen die het betreft. De oud-directeur in de zorgsector constateerde eenzaamheid en gevoel van onveiligheid bij bejaarden. Die willen graag de regie over hun leven houden. Dus in hun huis blijven, bij elkaar wonen in hofjes of ouderwetse bejaardenwoningen.

Buurtwoonhuis

Babel gaat nog een stap verder propageert zelfs een buurtwoonhuis, een welzijnfunctie waar jong en oud wonen, liefst met winkels en andere publiekstrekkers. Een van de aanwezigen zag een plek voor startende bedrijven.

Babel maakte een publicatie over haar zoektocht naar wonen, zorg en de stad: Zorgen voor vandaag en morgen. Inleider Ferdinand Vreugdehil van Babel voorziet grote inspanningen om de woonomgeving aan te passen aan de vergrijzende medemens. Babel noemt dat van stadsvernieuwing 3.0.

Maar bij Babel Aan de Zaan stonden persoonlijke ervaringen en inzichten centraal. Ook de aanwezige professionals spanden zich in om het over zichzelf te hebben, daartoe aangespoord door gespreksleider Pepik Henneman van Meneer De Leeuw. Die energie sloeg over. Het gonsde in Café De Fabriek dat met de AaandeZaan-bijeenkomsten een participatievolwerk van de Zaanstreek is. Met de trouwe schare Babel-bezoekers én bovenal de in het onderwerp geïnteresseerde streekgenoten werd een groot aantal woonverwachtingen en -wensen gedeeld. Naast wonen en het buurtwoonhuis ging het over computersnufjes die het straks makkelijk maken, zoals een complete maaltijd die met een druk op de knop uit de muur komt.

Kreativ

De uitkomsten van de avond vormen een opdracht voor een werkatelier van architecten, creatieven en gebruikers die verbeelding van de vergrijzing moet opleveren. Deze wordt uitgewerkt voor een bestaande Zaande wijk en de wijk van de toekomst. Deze Babel Kreativ is op uitnodiging.